Bize Ulaşın

Tank konteyner taşımacılığında 25 yılı aşkın deneyim

1998 yılında kurulan Zafer Tank Taşıma, tehlikeli ve tehlikesiz sıvılar ve doğal kimyasallar için uçtan uca tank konteyner taşımacılığı hizmetlerinin lider sağlayıcısıdır.

Uluslararası taşımacılık sektörüne 1977 yılında giren ortaklar tarafından kurulan şirketimiz, istikrarlı bir şekilde büyüyerek sektörde öncü bir konuma gelmiştir. Bugün sadece tank konteyner taşımacılığına odaklanmış bir şirket olarak Türkiye ve Avrupa’nın önde gelen tank operatörlerine ve şirketlerine taşıma, depolama, ısıtma ve hatta gümrükleme hizmetleri sağlayarak uçtan uca tank konteyner taşımacılığı çözümleri sunuyoruz.

ADR uyumlu araçlardan ve sürücülerden oluşan filomuzla, kimyasallarınızın varış noktalarına güvenli ve verimli bir şekilde taşınmasını sağlıyoruz.

Son teknoloji depolama tesislerimiz ile kimyasallarınız için güvenli ve çevre dostu depolama imkanı sağlarken ve uçtan uca gümrükleme hizmetlerimizle dünyanın dört bir yanından kimyasalların ithalatını ve ihracatını kolaylaştırıyoruz.

Tüm sıvı kimyasal taşıma ihtiyaçlarınız için tek durak noktanız olarak, sürdürülebilirlik taahhüdümüz, ISO sertifikalarımız, SQAS değerlendirmemiz ve deneyimli ekibimizle tank konteynerlerinizi güvenli, verimli ve uyumlu bir şekilde taşımanıza yardımcı olmak için buradayız.

Hikayemizin kilometre taşları

Bizi biz yapan ilkeler

Vizyonumuz, misyonumuz ve temel değerlerimizde belirtildiği gibi, tank konteyner taşımacılığı için yenilikçi, güvenilir ve sürdürülebilir çözümler sunan müşteri odaklı, kalite odaklı ve çevreye duyarlı bir kuruluş olmayı taahhüt ediyoruz. Hem işimizi hem de hizmetlerimizi geliştirmek için her zaman yeni yollar arıyoruz.

Vizyonumuz

Tank konteyner taşımacılığı pazarında, hizmet kalitesi, süreç yönetimi ve uygun maliyetleri ile müşterileri tarafından tercih edilen, kaliteli insan, araç, makine ve ekipman istihdam eden, çevre ve iş güvenliği konusunda duyarlılığını artıran bir kuruluş olmak.

Misyonumuz

Zafer Tank Taşıma, tank konteyner taşımacılığında müşteri odaklı, kaliteli ve hızlı çözümler sunan, faaliyet alanındaki gelişmeleri yakından takip eden, iş sağlığı ve güvenliği ve çevreye önem veren yenilikçi bir firmadır.

Değerlerimiz

Güvenlik ve Güvenilirlik
Çalışanlarımızı, müşterilerimizi ve çevreyi göz önünde bulundurarak güvenli ve güvenilir tank konteyner taşımacılığı çözümleri sunmayı taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik
Çevresel etkimizi azaltmak için çevre dostu lojistik uygulamaları ve teknolojileri kullanmaya kararlıyız.

İnovasyon
Hizmetlerimizi geliştirmek ve büyüyen sektörümüzün değişen ihtiyaçlarını sürekli olarak karşılamak için her zaman yeni yollar arıyoruz.

Şeffaflık
Müşteri odaklı bir şirketiz ve iletişimde her zaman şeffaf olmaya kararlıyız. Müşterilerimizi her zaman dinliyor ve hizmet süreçlerimizin her adımında şeffaf bir şekilde bilgilendiriyoruz.

Tank konteyner taşımacılığında başarıya nasıl ulaşıyoruz?

Sıkı kurumsal politikalarımız faaliyetlerimizin temelini oluşturmakta ve hizmetimizin her alanında en yüksek standartları korumamızı sağlamaktadır.

Sosyal sorumluluk ve işyeri güvenliğinden davranışsal güvenlik ve mevzuata uygunluğa kadar bu politikalar uygulamalarımıza rehberlik etmekte ve taşımacılık sektöründe mükemmellik sunma taahhüdümüzün altını çizmektedir.

Kurumsal Politikalarımız

Müşterilerimizin ihtiyaç ve koşullarını tam olarak anlamak, bunları her zaman eksiksiz yerine getirmek ve beklentilerini aşmak için azami gayret gösterilmektedir.

ISO Standartları ve SQAS kuralları başta olmak üzere ilgili tüm standartlar ve en iyi uygulamalar takip edilmekte, faaliyetlerimiz bu doğrultuda tasarlanmakta ve yürütülmektedir.

Müşteri şikayetleri detaylı olarak araştırılır ve kök nedenlerin ortadan kaldırılması için gerekli aksiyonlar alınır.

Müşterilerden ve personelimizden gelen yapıcı eleştiriler dikkate alınır ve gerektiğinde süreçlerimizde değişiklikler yapılır.

Faaliyetlerin yüksek kalitede ve müşteri şartlarına uygun olarak yürütülmesi için tüm kaynaklar ve nitelikli iş gücü tahsis edilir.

Personelimiz kalite standartları konusunda bilgilendirilerek bu standartlara uygun çalışmaktan sorumlu tutulur ve bu yaklaşım iş performansının bir ölçütü olarak kullanılır.

Şirket içinde kalitenin önemi konusunda bilgi ve bilinç düzeyinin artırılması için azami gayret gösterilmektedir.

Özellikle araçların yakıt tüketimi olmak üzere, elektrik, su ve doğal gaz tüketiminin düşük tutulması sağlanır ve bu amaçla tüketim oranlarında iyileşme yapılması teşvik edilir.

Yakıt tüketimi performansına dair veriler düzenli toplanıp raporlanarak, bu alanda mevcut performans ve zaman içinde iyileşme olup olmadığı takip edilir.

Yakıt tüketimini ve dolayısıyla doğaya salınan egzoz gazı miktarını düşürmek için önlemler alınır.

Faaliyetlerimizin çevre dostu olmasını sağlamak için tesis ve araçlarımızda etkin kaynak kullanımı sağlanır ve teşvik edilir.

Personelimizin çevre dostu bir anlayışla çalışması sağlanır ve teşvik edilir. Bu amaçla, personelin enerji tasarruf konusundaki bilgi düzeyini ve farkındalığı artırıcı adımlar atılır.

Personelimizin çevre koruması ve enerji tasarrufu konusunda öneriler yapması teşvik edilir.

Çevre konusuyla ilgili yürürlükte olan mevzuat ve bu mevzuatta yapılan değişiklikler yakından takip edilerek, bu alanda bilgi birikimi artırılır ve mevzuat gereklilikleri dahili uygulamalarımıza yansıtılır.

Faaliyetlerimiz sosyal sorumluluk anlayışı içinde gerçekleştirilir.

İşlerimizi adil rekabet kuralları ve iş ahlakı ilkelerine göre yaparız. Rüşvet, yolsuzluk, çıkar çatışması, kara para aklama vs. gayri ahlaki uygulamalar hiçbir şekilde onaylanmaz ve desteklenmez. Şirketin çıkarları için bile, bu tür yollara girilmesi en sert yaptırımlara tabiidir.

Çevrenin ve paydaşlarımızın güvenliğini koruyacak tedbirler alınır.

İç ve dış paydaşlarımızla olan ilişkilerimizde temel insan haklarına uygun hareket edilir.

İşyerinde ve çalışma ilişkilerimizde kesinlikle ayrımcılık yapılmaz.

Özellikle çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırmamak dahil, istihdam ve personel uygulamalarımızda daima yasalara uygun hareket edilir.

Personel için uygun çalışma koşulları sağlanır. Fazla mesai yapılması tercih edilmez ve mutlaka gerekmesi halinde, yasalara uygun şekilde yapılır.

Tesis ve çalışma ortamının güvenliği ve sağlıklı olması için gereken her türlü önlem alınır.

Tüm sağlık ve güvenlik riskleri belirledikten sonra uygun çözümler uygulanır.

Personelin fizyolojik ve psikolojik ihtiyaçlarına uyarlanmış elverişli bir çalışma ortamı sağlamak için azami gayret sarf edilir.

İş sağlığı ve güvenliği hakkındaki yasal gerekliliklere, kurallara, yönergelere ve standartlara uyulur.

Tespit edilen sağlık ve güvenlik riskleri hakkında personel ile görüşülür, olası çözümler ve önlemler hakkında onların düşünceleri alınır.

Ziyaretçilere, tesis içinde uymaları gereken sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi verilir ve bu önlemlere uyulmasının zorunlu olduğunu belirtilir.

Kazaların ve sağlık vakalarının raporlanması da dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliğini tam olarak sağlamak ve sürdürmek için azami gayret sarf edilir.

Sağlık ve güvenlik çalışmaları yürürlükteki kanunlara ve uluslararası güvenlik standartlarına uygun olarak yönetilir.

Sağlık ve güvenlik politikasına tüm personelin ve ziyaretçilerin uyması sağlanır.

Sağlık ve güvenlik standartlarında sürekli iyileştirme teşvik edilir.

Davranış Odaklı Güvenlik prosedürü oluşturulur ve personelin güvenli çalışmasını sağlamak açısından, söz konusu prosedüre uygun çalışması sağlanır.

Davranış Odaklı Güvenlik yaklaşımı hakkında şirket içinde eğitimler ve davranış gözlemleri yoluyla bilgi ve farkındalık düzeyini artırılır.

Özellikle yönetim seviyesinden personelin bu konuda rol modeli olması sağlanır.

Ramak kala olaylar dahil olmak üzere, tüm kaza ve yaralanmalar araştırılır, kök sebepleri belirlenir ve gerektiğinde düzeltici uygulamalar yapılır.

Davranış Odaklı Güvenlik kurallarına uyum, personelin çalışma performansının bir kriteri olarak dikkate alınır.

Faaliyetlerimizin gerektirdiği ileri bilgi teknolojileri (BT) altyapısı kullanılır.

BT altyapısını virüs vs. gibi zararlı yazılımlara ve yetkisiz erişime karşı en güncel güvenlik sistemleriyle donatarak bilginin güvenliği sağlanır. Bu sistemlerde gereken güncellemeler zamanında yapılarak, etkin bir şekilde çalışması sağlanır.

Çalışanların şirket ve paydaşlara ait bilgilerin güvenliği konusunda bilinç ve duyarlılığını artırmak için azami gayret sarf edilir.

Şirketin bilgi teknolojileri kaynaklarının şirketin ve müşterilerimizin menfaatleri doğrultusunda kullanılması sağlanır.

Şirket ve paydaş bilgilerine kontrollü erişim uygulanarak, bu bilgileri sadece yetkili kişilerin görmesi sağlanır.

Mesai saatleri içerisinde alkol bulundurmak, kullanmak, satmak veya dağıtımını yapmak kesinlikle yasaktır. Ayrıca, mesai saatleri içinde ve dışında uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, satmak veya dağıtımını yapmak yasaktır.

Alkol mesai başlamadan önce alınmış olsa bile, alkolün etkisi altında işe gelmek veya Zafer Tank Taşımanın aracını kullanmak kesinlikle yasaktır. Alkollü olduğu için çalışacak durumda olmayan sürücülerin ve diğer personelin bu durumu şirkete bildirmesi ve izin istemesi gerekmektedir.

Sakinleştirici etkisi olan reçeteli ilaç kullanan personelin, doktorundan ilgili ilacın, iş güvenliğini ve performansını etkilemeyeceğine dair yazılı bir açıklama alması ve bunu şirkete sunması zorunludur.

Şirket, sürücüler dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği açısından hassas pozisyonlara başvuran kişilerden, alkol, uyuşturucu ve ilaç kullanımına dair bazı testlere girmesini talep edebilir. Bu testlere almayı reddeden kişilerin başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Personelin alkollü veya uyuşturucu etkisi altında olduğuna dair şüphe duyulması halinde ilgili birim sorumlusunun talebiyle alkol kontrolü yapılabilir. Bu kontrolün yapılması mutlak surette çalışanın rızasına bağlıdır. Ancak sürücüler sefere çıkmadan önce alkol testine tabii tutulabilir.

Araç kullanırken trafik polisi tarafından alkol testine tabii tutulan ve kanındaki alkolün seviyesi kanunların öngördüğü sınırın üstünde olan personel, disiplin işlemine tabii tutulur. Her halükârda, personelin alkol etkisinde olup olmadığı, Trafik Yasasının belirtildiği ölçülerle değerlendirilecektir.

Yapılan tetkikler sonucu alkol ya da uyuşturucu bağımlısı olduğu tespit edildikten sonra tedaviye teşvik edildikleri halde, işyerine alkol ve uyuşturucu etkisi altında gelenlere ve bu durumda araç kullananlara, durumun ağırlığına göre yazılı ihtardan başlayıp işten suçlu çıkarmaya kadar varabilecek disiplin cezaları verilir.

Personelin rızası alınmak suretiyle yapılan test ve tedavi sonuçları yalnızca uzman doktor tarafından değerlendirilecek ve sonuçları ilgili birim sorumlusuna ve Genel Müdüre iletilecektir. Test sonuçları, teşhis ve tedavi süreçleri, şirket içinde işi gereği bilmesi zorunlu olan kişiler haricinde, 3.şahıslardan tamamen gizli tutulacaktır.

Şirket kültürümüzün bütünlüğünü sağlayan iş etik kurallarımız

Zafer Tank, tüm çalışanlarından şirket kültürünün bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemesini, şirketin saygınlığını ve güvenilirliğini korumasını ve geliştirmesini beklemektedir.

Tüm çalışanlar “İş Etik Kurallarına” uymakla yükümlüdürler. Ayrıca tüm paydaşların iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm prensiplere uyması beklenir.

İş Etik Kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi, yönetim rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

Zafer Tank, çalışanlarına değer verir ve çalışan haklarına saygılı davranır. Bu bağlamda çalışanlarla ilişkiler açısından temel prensiplerimiz;

 • Personel alırken liyakate göre seçim yapmak ve fırsat eşitliği sağlamak,
 • Şirketimizi geleceğe taşıyacak nitelikli kişileri işe almak,
 • Çalışanların yetenek ve yaratıcılığından azami derecede faydalanmak,
 • Çalışanlara eğitim, yönlendirme ve gelişim alanlarında fırsat eşitliği sağlamak,
 • Adil ve rekabetçi ücret politikaları uygulayarak, objektif bir performans değerlendirme sistemi ile başarılı çalışanları ödüllendirmek,
 • Kariyer yolu ve ödüllendirmede fırsat eşitliği sağlamak suretiyle şirkete olan bağlılığı artırmak,
 • Çalışma barışını sağlamak,
 • Temiz, sağlıklı ve her türlü iş güvenliği tedbirlerinin alındığı çalışma koşulları sağlamak,
 • Ekip çalışması ve dayanışmanın önemli olduğu şeffaflığı ve karşılıklı saygıyı destekleyen çalışma ortamını sağlamak ve sürdürmek,
 • İşyerinde tacize hiçbir şekilde izin vermemek,
 • Çalışanların görüş ve önerilerini değerlendirmek ve yanıtlamak,
 • Personele ait özel bilgileri, hukuki zorunluluk haricinde, ilgili çalışanın izni ve bilgisi olmadan üçüncü şahıslarla paylaşmamak ve
 • İnsan haklarına saygılı olmaktır.

Zafer Tankın paydaşları ile ilişkilerini yönlendiren temel prensipler aşağıda belirtilmiştir;

Paydaşlarla İletişim

 • Şirketimizi toplum nezdinde en iyi biçimde temsil etmek ve itibarını artırmak,
 • Paydaşlarla iletişim kanallarını açık tutarak onların eleştiri ve önerilerini değerlendirmek,
 • Paydaşlarla olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek,
 • Her türlü eleştiride kişisel görüş bildirmekten kaçınmak.

Hissedar İlişkileri

 • Şirketimizi toplum nezdinde en iyi iyi temsil etmek ve itibarını artırmak,
 • Şirketimizin güven ve dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yönetilmesini sağlamak ve
 • Sürdürülebilir büyüme ve kârlılığı hedefiyle, şirket kaynaklarını, varlıklarını ve çalışma zamanını verimli yönetmektir.

Devlet İlişkileri

 • Tüm işletme faaliyetlerini ve muhasebe sistemini yasalara göre tam ve uygun bir biçimde yönetmek, kayıt altına almak ve gerektiğinde raporlamak ve
 • Faaliyet gösterilen ve yeni yatırım yapılacak ülkelerdeki tüm yasa, kural ve düzenlemelere uymaktır.

Sosyal Sorumluluk

 • Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak faaliyetleri desteklemek ve
 • Toplumu / ülkeyi ilgilen konulara duyarlı olmak ve toplumun olumlu yönde gelişimi için destek vermek.

Müşteri İlişkileri

 • Müşterilerin talep ve gereksinimlerini en üst düzeyde karşılayarak değer yaratmak,
 • Kaliteli ürün ve hizmet sunmak,
 • Müşterilere uzun vadeli bir güven ortamı sağlamak,
 • Satış ve sonrası süreçte müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Müşterileri tam olarak bilgilendirmek, yanıltıcı olmamak.

Rakip ve Rekabet İlişkileri

 • Rakiplerle ya da diğer kişi ya da kuruluşlarla , doğrudan ya da dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi yaratan ya da yaratabilecek nitelikte olan sözleşmeler yapmamak, bu tür davranışlardan kaçınmak,
 • Bir piyasaya tek başına ya da teşebbüslerle birlikte hakim olunması halinde, bu durumu istismar etmemek,
 • Rakipler ile piyasa ve/veya rekabet koşullarını birlikte belirlemeye yönelik görüşme ve bilgi alışverişi yapmamak,
 • Şirket adına katılınan dernek, oda, meslek birlikleri vb. toplantılar ile diğer özel veya mesleki toplantı ve görüşmelerde, adil rekabet şartlarını bozabilecek veya bu şekilde yorumlanacak her türlü görüşme ve işlemden kaçınmak.

 

Şirketimizin profesyonel, dürüst ve güvenilir bir kuruluş olarak bilinmesi, tüm çalışanların öncelikli sorumluluğudur. Bu çerçevede çalışanlardan beklenenler;

 • Kanunlara istinasız uymak,
 • İşini temel ahlaki ve insani değerler çerçevesinde yapmak,
 • Tüm ilişkilerinde karşılıklı yarar sağlama amacıyla adil, iyi niyetli ve anlayışlı davranmak,
 • Üçüncü kişi ve kuruluşlardan hiçbir şekilde haksız kazanç sağlamamak, rüşvet
  almamak ve vermemek,
 • İşini yaparken, iş etik kurallarına ve bunları destekleyen tüm prensiplerine uygun hareket etmek,
 • Açıkça yetki verilmemiş ise şirketi bağlayacak veya taahhüt altında bırakacak davranış, beyan ya da yazışmalardan kaçınmak,
 • Çalışma arkadaşlarını rahatsız edecek ve/veya zarara uğratacak davranışlarda bulunmamak,
 • Şirkete ait bilgiler ve bilgi sistemleri de dahil tüm maddi ve maddi olmayan varlıklarına şahsi malı gibi özen göstermek, bunları olası kayıp, zarar, yanlış kullanım, suiistimal, hırsızlık ve sabotajlara karşı korumak,
 • Mesai zamanını ve şirket kaynaklarını kişisel çıkar ve/veya siyasi faaliyet ve menfaat için doğrudan veya dolaylı olarak kullanmamak.

Bilgi Yönetimi

 • Tüm yasal kayıtların zamanında, doğru ve eksiksiz tutulmasını sağlamak,
 • Şirkete ait gizli bilgilerle ilgili olarak üçüncü kişilerden gelen talepleri, üst yönetim onayı olmadan cevaplamamak,
 • Şirketin yaptığı beyanların ve sunduğu raporların gerçeğe uygun olması için gerekli özeni göstermek.

Güvenlik ve Kriz Yönetimi

 • Olası terör, doğal afet ve art niyetli girişimlere karşı şirket çalışanlarını, şirket ve müşteri bilgilerini, bilgi sistemlerini, garaj ve idari tesisleri korumak için gerekli önlemleri almak,
 • Terör, doğal afet vb. olması durumunda oluşturulacak acil kriz yönetimi için gerekli planlamayı yaparak, acil durumlarda minimum kayıpla iş sürekliliğini sağlamak,
 • Şirkete ve müşterilere ait bilgilerin ve varlıkların çalınmasını veya zarara uğramasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almak.

Gizlilik

 • Şirkete ait mali ve ticari sırların, şirketin rekabet gücünü zayıflatacak bilgilerin, personel haklarının ve bilgilerinin, müşteri ve iş ortaklarıyla yapılan sözleşmelerin, “gizlilik” çerçevesi içinde saklanması bilinciyle hareket ederek, bunların korunmasını ve gizli kalmasını sağlamak,
 • İş gereği edinilen bilgi ve belgeleri, her ne amaçla olursa olsun şirket içi ve dışındaki yetkisiz kişilerle paylaşmamak, doğrudan veya dolaylı olarak spekülatif amaçlı kullanmamak,
 • Müşterilerimize ve onların müşteri ve iş ortaklarına ait, kamuya açık olmayan bilgileri hiçbir şekilde amaç dışında kullanmamak, izin almadan üçüncü kişilerle paylaşmamak.

Çıkar Çatışması

Personelin görevini tarafsız bir şekilde yapmasını etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendisine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara menfaat sağlayabilecek her türlü iş ve davranış, çıkar çatışması olarak nitelendirilir.

Kendi veya Yakınları Menfaatine İşlem Yapmama

Başka bir şirkette hisseleri veya yatırımları olan çalışanlar, bu durumu işe ilk girişleri anında bildirmek zorundadır. Bu husus adaylarla yapılacak iş görüşmelerinde sorgulanır. Çalışanlar bu konuda zaman içinde doğabilecek değişiklikleri ve benzeri çıkar çatışması olarak algılanabilecek konuları şirket üst yönetimine bildirmekle yükümlüdür.

Çalışanların;

 • Unvan ve yetkisinden faydalanarak, kendisi, yakınları veya üçüncü kişiler lehine haksız menfaat sağlaması,
 • Kişisel yatırımlarında, mevcut müşterilerle çıkar çatışmasına girmesi,
 • Kişisel yatırımlarının veya iş dışı faaliyetinin mevut görevini aksatması, zaman ve dikkat verme açısından engel olması ve ana görevlerine odaklanmayı zorlaştırması yasaktır.
 • Ayrıca müşterilerde veya tedarikçi şirketlerde karar verme yetkisine sahip kişilerle veya bu tür şirketlerde hissesi veya maddi menfaati olan kişilerle birinci derece akrabalık ilişkisi olan çalışanlar, bu durumu şirket üst yönetimine bildirmek zorundadır.

Şirketi Temsil ve Organizasyon Davetlerine Katılım

Mevcut ve muhtemel müşteri veya tedarikçi kişi veya kuruluşların düzenlediği ve genel katılıma açık konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vs. hariç, karar alma sürecinde etkisi olan veya öyle yorumlanabilecek etkinlikler, sportif faaliyetler, yurt içi / dışı geziler vs. davetlere katılım Genel Müdür onayına tabidir.

Hediye Almak ve Vermek

Şirket ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerde;

 • Ticari gelenek, örf ve adetlere uygun şekilde verilen ya da hatıra / promosyon niteliğindeki malzemeler dışında, bir usulsüzlüğün olduğu izlenimini yaratan, bağımlılık ilişkisine neden olabilecek ya da öyle algılanabilecek bir hediyeyi kabul etmek ve teklif etmek,
 • Tedarikçilerden, müşterilerden veya üçüncü kişilerden uygunsuz olarak algılanabilecek, bir hediye, menfaat vs. veya bunların teklifini kabul etmek yasaktır ve çalışanlar bu tür teklifleri şirket yönetimine bildirmekle yükümlüdür.

İçerden Bilgi Ticareti

Şirketimize ait her türlü gizli bilgiyi kullanmak veya üçüncü şahıslara vermek suretiyle ticari menfaat elde etmeye çalışmak yasal bir suçtur ve çalışanlar bunu bilmek ve kesinlikle teşebbüs etmemek zorundadır.

Şirketimiz, işyerinde iş sağlığı ve güvenliğini tam anlamıyla sağlamayı hedeflemiştir. Bu kapsamda çalışanlar;

 • İSG kural ve talimatlara uygun hareket ederler ve gerekli önlemleri alırlar.
 • İşyeri ve/veya çalışanlar açısından tehlike arz eden veya yasa dışı bir eşya ya da maddeyi işyerinde bulunduramaz,
 • Geçerli bir doktor raporuna istinaden verilenler hariç; uyuşturucu, bağımlılık yapıcı, akli veya fiziksel melekeleri kısıtlayıcı ya da ortadan kaldırıcı ilaçları iş yerinde bulunduramaz, bu tür maddelerin etkisi altındayken çalışma yapamaz.

Şirketimiz siyasi partilere, politikacılara veya siyasi pozisyonlara aday olan kişilere bağış yapmaz. İşyerinin sınırları içerisinde siyasi nitelikli gösteri, propaganda ve benzeri amaçlı faaliyetlere izin verilmez. Şirketin kaynakları (araç, bilgisayar, eposta vs.) siyasi amaçlı faaliyetlerde kullanılamaz.

İhlalleri Bildirim Yükümlülüğü

İş Etik Kurallarının ya da şirketin tabi olduğu mevzuatın ihlal edildiğini öğrenen veya ihlal edildiğinden şüphe duyan çalışanlar, bu durumu Şirket yönetimine iletmekle yükümlüdür. Bu tür bildirimlerin, yapan çalışanın, işyerindeki huzurunu veya ilişkilerini olumsuz yönde etkileme riski olduğu için, 3. Şahıslara açıklanması kesinlikle yasaktır. Hiçbir çalışan, İş Etik Kuralı veya mevzuat ihlali olduğuna inandığı yaptığı bir bildirim nedeniyle baskı veya cezalandırmaya tabi tutulamaz, görev yeri değiştirilemez. Bildirim yaptığı için bu tür bir muameleye maruz kalan çalışan, durumu Şirket üst yönetimine bildirmelidir.

Bildirim mekanizması Şirket menfaati doğrultusunda olmalıdır. Bildirimi yapan çalışanın, ihbar ettiği kişi hakkında dedikodu yapma veya onun kariyerini olumsuz yönde etkilemeye çalışma gibi niyetlerin olmaması çok önemli bir husustur. Dolayısıyla ihbar ve inceleme sürecinde gizlilik, objektiflik ve etik kurallara uyum son derece önemlidir. Hem bildirimi yapan hem de konuyla ilgili süreci yöneten kişilerin bu konuya azami önem ve dikkat göstermesi zorunludur.

Bu tür bildirimler, İhlal Bildirim Prosedürü uyarınca yapılır ve incelenir.

Yalan ve/veya iftira niteliğindeki bildirimler, etik kural ihlali olarak değerlendirilir.