Bize Ulaşın

SürdürülebilirlikGezegenemizi nasıl koruyup gözeteceğimizi biliyoruz

Çevresel sorunların giderek artan tehditler oluşturduğu bir dünyada, sürdürülebilirlik sadece işimizde mükemmelleşmekle ilgili değil; aynı zamanda faaliyetlerimizi nasıl yürüttüğümüzle de ilgilidir. Zafer Tank olarak, sürdürülebilirliğin yalnızca çevreye karşı bir sorumluluk değil, aynı zamanda müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamanın da hayati bir yönü olduğunu biliyoruz.

Sürdürülebilirlik talebi tüm sektörlerde artarken, tank konteyner taşımacılığında değişim ihtiyacının farkındayız. Yakıt tüketimini izlemek, rotaları optimize etmek ve boşta kalma sürelerini en aza indirmek için karbon ayak izimizi azaltmaya ve en son teknolojilere yatırım yapmaya kararlıyız. Ayrıca atıkları azaltmak ve çevresel etkimizi en aza indirmek için geri dönüşüm programları uyguluyoruz.

Sürdürülebilir Lojistik Uygulamaları

Sektörümüzde sürdürülebilirliğin öneminin son derece farkında olduğumuzdan, kendimizi çevresel ayak izimizi azaltmak için yenilikçi malzemelere yatırım yapmaya, alternatif enerji kaynaklarını keşfetmeye ve sürdürülebilir lojistik uygulamalarını benimsemeye adadık.

Uluslararası Standartlar

Faaliyetlerimizi çalışanlarımız ve çevre için güvenli bir şekilde yürütmek için kapsamlı önlemler aldık. Tüm süreçlerimizin ve faaliyetlerimizin TÜV SÜD ve SGS gibi uluslararası denetim firmaları tarafından ISO 9001 (Kalite), ISO 14001 (Çevre) ve ISO 45001 (İş Sağlığı ve Güvenliği) yönetim sistemleri kapsamında incelemesi ve onaylamasıyla, çabalarımızı uluslararası standartlarla destekliyoruz.

Sürdürülebilir Kalite Değerlendirme Sistemi (SQAS) denetimini başarıyla tamamlamamız da dünya çapında kimya sektöründe sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı göstermektedir.

Certificate Logos

Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar

Başta yakıt tüketimi, elektrik, su ve doğal gaz olmak üzere düşük tüketim oranlarına ulaşmaya çalışıyor ve bu alanlarda iyileştirmeleri teşvik ediyoruz. Mevcut performansı izlemek ve zaman içindeki gelişmeleri takip etmek için yakıt tüketimi performansına ilişkin verileri düzenli olarak topluyor ve raporluyoruz. Yakıt tüketimini ve buna bağlı egzoz emisyonlarını azaltmak için tesislerimizde ve araçlarımızda kaynak verimliliğini artıracak önlemler alıyor, adımlar atıyoruz. Personelimizin çevre dostu bir zihniyetle çalışmasını sağlıyor, enerji tasarrufu konusundaki bilgi ve farkındalıklarını teşvik ediyor ve geliştiriyoruz. Çalışanlarımızı çevrenin korunması ve enerji verimliliği için önerilerde bulunmaya teşvik ediyoruz. Çevre mevzuatını ve güncellemeleri yakından takip ediyor, bilgimizi artırıyor ve yasal gereklilikleri şirket içi uygulamalarımıza dahil ediyor, böylece operasyonlarımızda uyumluluğu sağlıyoruz. Zafer Tank’ta sürdürülebilirlik değerlerimize işlemiştir ve kararlarımızı şekillendirmektedir. Çevreye duyarlı uygulamaları sürdürmeye, gezegenimizi korumaya ve müşterilerimize sürdürülebilir tank konteyner taşımacılığı çözümleri sunmaya kararlıyız.